نصب همراه صندوق fundMobileApp

تاخیر در بروز رسانی NAV صندوق

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند به دلیل اشکال ایجاد شده در نحوه قیمت گذاری یکی از سهام  های موجود در پرتفوی صندوق به محض حصول نتیجه از سوی شرکت نرم افزاری رایان هم افزا و سازمان بورس اوراق بهادار ،ثبت NAV  در اولین فرصت صورت خواهد پذیرفت.