نصب همراه صندوق fundMobileApp

تاخیر در بروز رسانی NAV صندوق

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند به دلیل  مشکلات ایجاد شده در سیستم صندوق، به محض حصول نتیجه از سوی شرکت نرم افزاری رایان هم افزا و سازمان بورس اوراق بهادار ،ثبت NAV  در اولین فرصت صورت خواهد پذیرفت.