بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
ثبت درخواست صدور و ابطال 1398/01/26
مجمع عمومی سالیانه صندوق توسعه ملی 1398/01/20
ثبت نام سامانه سجام 1397/10/05
تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه 1397/01/07
تایید صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق 1397/01/07
برگزاری مجمع صندوق 1395/05/23
برگزاری مجمع عادی سالیانه 1395/01/25
تاخیر در بروز رسانی NAV صندوق 1394/05/14
برگزاری مجمع عادی سالیانه 1394/01/29
برگزاری مجمع عادی سالانه 1393/01/25
تاخیر در بروز رسانی NAV صندوق 1392/12/12