نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ملی در تاریخ 1392/07/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر جدول حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و عضویت در کانون
تغییرات امیدنامه هزینه نرم افزار و حسابرس
تغییر هزینه نرم افزار
تغییر حق الزحمه حسابرسی و تغییر حد نصاب سهام و حق تقدم
تغییر حق الزحمه حسابرس
تغییر حق الزحمه حسابرس منتهی به سال 30/09/94